Veterinarijos gydytojo iškvietimas

Galite į namus išsikviesti veterinarijos gydytoją tam tikroms procedūroms (pvz.: vakcinacijoms, ženklinimui, nagų kirpimui, kraujo paėmimui, vaistų suleidimui, eutanazijai).

doctor holding red stethoscope
doctor holding red stethoscope